Privacybeleid

plinkonederland.click hecht veel waarde aan uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of persoonlijke informatie aan ons verstrekt.

Door gebruik te maken van de website van plinkonederland.click, stemt u in met de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verzamelde informatie

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, het browsertype, de taalvoorkeuren, de verwijzende URL en de tijdstempels van uw interacties met de website. We kunnen ook informatie verzamelen wanneer u vrijwillig uw gegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult.

Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen en uw ervaring op onze website te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Gebruik van informatie

We gebruiken verzamelde informatie om onze website te beheren, te verbeteren en te personaliseren. We kunnen uw informatie ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in ons beleid of om u te voorzien van relevante informatie.

Daarnaast kunnen we uw informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden
  • Om technische ondersteuning te bieden
  • Om fraude te voorkomen en de beveiliging van onze website te waarborgen
  • Om analytische gegevens te genereren en statistische informatie te verzamelen voor interne doeleinden
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

We zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.

Openbaarmaking van informatie

We kunnen uw informatie delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren en onderhouden van onze website. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke informatie voor zover dit nodig is om de desbetreffende taken uit te voeren en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te waarborgen.

  • Met uw toestemming kunnen we uw informatie ook delen met andere gerenommeerde bedrijven of individuen buiten onze organisatie voor marketingdoeleinden.
  • In het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen we uw persoonlijke informatie overdragen aan de betreffende derde partijen.
  • We kunnen uw informatie openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een juridische procedure.

Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze beveiligingsmaatregelen voortdurend worden bijgewerkt in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en de beste beveiligingspraktijken.

Houd er echter rekening mee dat geen enkele overdracht van gegevens via internet of opslagmethode 100% veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]